Strona główna Bezdomni Działalność charytatywna Fundacja Kontakt

Działalność charytatywna


W styczniu 1981 roku po 25 latach usilnych starań społeczność Ustronia-Polany otrzymała zezwolenie na budowę kościoła. Budowa kościoła i zaplecza katechetyczno-mieszkalnego rozpoczęto wiosną 1982 r. Bez jakichkolwiek funduszy i dotacji. Budowa odbywała się ze składek naszej niedużej parafii (liczy 650 wiernych). Ks. Alojzy Wencepel zabiegał również o składki w sąsiednich parafiach. W 1984 roku zaplecze katechetyczno- mieszkalne było już gotowe i wtedy to ks. Proboszcz przyjął w swojej parafii pierwszą grupę niepełnosprawnych na letni wypoczynek. Przyjeżdżają odtąd, co roku głuchoniemi, niewidomi, niepełnosprawni fizycznie i umysłowo.
Na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z kapitalizmem pojawił się w naszym kraju problem bezrobocia i bezdomności. Wówczas ks. Proboszcz przyjął pod swój dach pierwszych kilku bezdomnych. Ich liczba dochodzi częstokroć do pięćdziesięciu (szczególnie zimą). Ksiądz Proboszcz przyjmuje wszystkich bez względu na wyznanie, dla Niego liczy się fakt, że człowiek potrzebuje pomocy. Przebywający na probostwie są więc przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich przybyli z różnych stron Polski. Jednak to nie taka prosta rzecz przyjąć pod swój dach dużą grupę mężczyzn i zapewnić im ciepłe miejsce do spania, ubranie oraz utrzymanie. Większość z nich przywiodła do bezdomności przeszłość alkoholowa, są wśród nich także osoby chore. Potrzeba wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek.
Ks. Proboszcz pomógł im się zorganizować - mają swój samorząd, obowiązuje ich regulamin, pracują na utrzymanie swojego domu, w tym także na rzecz parafii. Ks. Proboszcz czuwa nad całością.
Bezdomni reprezentują różne zawody. Możliwość jakiejkolwiek pracy na rzecz grupy, parafii, prac w gospodarstwie rolnym pozwala im poczuć się dowartościowanymi. Wielkim pozytywnym przeżyciem była dla dwudziestu bezdomnych możliwość głosowania, co wymagało starań z tego powodu, że są to przeważnie osoby nie posiadające zameldowania.
Bezdomni włączyli się aktywnie do akcji pomocy powodzianom z Dolnego Śląska latem 1997 roku. Jest to odrębny, zupełnie wyjątkowy rozdział w działalności społecznej Księdza Alojzego. Jego działania na rzecz poszkodowanych w powodzi są trudne do oszacowania. Powołał w parafii Sztaby Pomocy Powodzianom. Już 11 lipca 1997 r. dotarł do Bukowa pod Raciborzem w celu rozeznania potrzeb poszkodowanych w powodzi. Wspólnie z członkami "Stowarzyszenia Ekumenicznego" (które powstało w grudniu 1996r) oraz "Sztabu Pomocy Powodzianom" zaraz zorganizował transporty z darami rzeczowymi, żywności. Następnie ks. Alojzy docierał z pomocą do innych miejscowości objętych klęską powodzi. Były to Czarnuchowice k/Bierunia w diecezji katowickiej, Racibórz, Skorogoszcz i Wronów w diecezji opolskiej, a także Siechnice, Uraz, Raków, Radwanice, Wrocław-Popowice w diecezji wrocławskiej. Nasz beczkowóz dowoził wodę pitną mieszkańcom przy kościele Matki Bożej Królowej Polski we Wrocławiu Popowicach. Ks. Proboszcz przywiózł z terenów objętych powodzią do naszej parafii w sumie 650 dzieci wraz z opiekunami i matkami. Bezdomni rozwozili dzieci po domach wczasowych i prywatnych, dowozili im potrzebną żywność i ubrania. Większość dzieci przyjechała w tym, co miała na sobie, bez odzieży na zmianę, wszystko zapewniono im tu na miejscu. Z inicjatywy ks. Alojzego nasi parafianie przy współudziale bezdomnych utworzyli brygady remontowe i odnawiali domy powodzian we Wronowie.
Po ustąpieniu powodzi akcja pomocy była kontynuowana. Bezdomni zwozili z okolicy dary (ubrania, meble, sprzęt AGD) od tutejszych mieszkańców i sponsorów, ładowali je na "Tiry" lub "Żuki" i pomagali w dostarczaniu potrzebującym. Do końca 1999 roku ks. Proboszcz dostarczył powodzianom ponad 50 "Tirów" różnego typu towarów. Grupa trzydzieściorga dzieci Siechnic przebywała w Ustroniu - Polanie na feriach zimowych. Jak wynikało z podziękowania za te ferie ks. Stanisława Danickiego z Siechnic - były to jedyne dzieci z terenu Jego parafii, które miały szczęście spędzić ferie zimowe w górach.
Nie schodzą z pola widzenia ks. Alojzego biedni z parafii Dobrego Pasterza. Stale pomaga rodzinom wielodzietnym.
Służba duszpasterska, nadzorowanie prac remontowych kościoła, budowa drogi do cmentarza, załatwianie wszystkich związanych z tym formalności, aktywna praca wraz z robotnikami w gospodarstwie rolnym, kierowanie sprawami bezdomnych, organizowanie pomocy powodzianom wypełnia Księdzu kilkanaście godzin na dobę.
Za całokształt prac społecznych Kapituła Konkursu Wisławy Szymborskiej przyznała ks. Alojzemu tytuł "Społecznik Roku 1998".
Kolejny sprawdzian wrażliwości Księdza na ludzką biedę nastąpił w 2000 roku, kiedy Podlasie dotknęła klęska wiosennych mrozów i suszy. W lipcu 2000 roku ruszyły "Tiry" z Ustronia - Polany od Dobrego Pasterza do rodaków z północno- wschodniej Polski.
Pomoc dotarła do Boguszewa, Chojewa, Gródka, Chmielnika, Tokar, do Dąbrówki Kościelnej, Krynek, Jedwabnego, Białegostoku, Suszalewa.
Tak jak z Dolnego Śląska tak i teraz z Podlasia przywiezione zostały dzieci na wypoczynek do ośrodka przy kościele Dobrego Pasterza a także do okolicznych rodzin. Ostatni transport zawiózł na Podlasie paczki świąteczne dla dzieci. W sumie na Podlasie wyekspediowano 11 "Tirów".
Katolicka Agencja Informacyjna wspólnie z Radiem Plus zorganizowała konkurs "Proboszcz III Tysiąclecia".
Ksiądz Alojzy Wencepel 27 marca 2001 roku został "Proboszczem III Tysiąclecia" - jako jeden z 12 wybranych spośród 316 zgłoszonych przez wiernych kandydatów. Wkrótce po tym fakcie kolejna powódź dotknęła południowe tereny kraju.
Jak poprzednio tak i tym razem ks. Alojzy zorganizował transporty z pomocą dla Makowa Podhalańskiego, Gorzyc, Trześni i Budzowa. Z Budzowa zaproszono do Ustronia - Polany do Dobrego Pasterza 21 matek z dziećmi na wypoczynek, a z okolic Gorzyc i Trześni przyjechało 40 dzieci.
W styczniu 2001r. z inicjatywy ks. Proboszcza zawiązał się w naszej parafii "Sztab Pomocy Bezrobotnym". W "Sztabie" jest zapisanych z Ustronia i okolic 460 bezrobotnych. Raz w miesiącu "Sztab" spotyka się w parafii z bezrobotnymi, z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, z władzami miasta Ustronia, z szefem ustrońskiego MOPS-u, ze Starostą powiatowym itp. Dotychczas dzięki staraniom ks. Proboszcza oraz "Sztabu" 52 bezrobotnych otrzymało pracę.
25 września 2001r. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej wpisał do rejestru "Fundację Dobrego Pasterza". Celem "Fundacji" jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki "Fundacji" ks. Proboszcz otworzył kolejny dom dla bezdomnych w Wiśle Małej k/Pszczyny dla matek z dziećmi.
27 listopada 2001r. to data urodzin Uniwersytetu Parafialnego u Dobrego Pasterza.
22 stycznia 2002r. powstał Parafialny Klub Sportowy - jako pomoc sportowo aktywnej młodzieży w parafii Dobrego Pasterza, która dzięki opiece i mobilizacji ks. Proboszcza osiąga na Parafiadach doskonałe wyniki.
18 listopada 2003r. otwarto w parafii Gminne Centrum Informacji dla bezrobotnych. Centrum działa w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".
7 stycznia 2004r. rozpoczął się w parafii kurs obsługi komputera dla bezrobotnych. Uczestniczy w kursie 16 bezrobotnych w 2 grupach (ponieważ jest 8 komputerów) a 38 bezrobotnych czeka w kolejce na szkolenie.