Strona główna Bezdomni Działalność charytatywna Fundacja Kontakt

Rolnicy - Centrum Formacji i Informacji


Drodzy Bracia Rolnicy!

Od kilku lat polscy Rolnicy szukają sposobu na zjednoczenie swoich szeregów w obronie polskiej wsi, polskiej ziemi.
Szukają sposobu na zapewnienie mieszkańcom wsi życia godnego, dostatniego z otwartym dostępem do szkół i dóbr kultury. Rolnicy są świadomi, że mogą poprawić swój byt tylko z Boża pomocą i tylko wtedy gdy będą myśleć i pracować razem. Dlatego od kilkunastu miesięcy w czasie różnych spotkań nieformalnych wyrażali pilną potrzebę spotkania się razem na wspólnej modlitwie i wspólnej zadumie nad losem polskiej wsi. Razem wybrali kościół Dobrego Pasterza w Ustroniu - Polanie, a do mnie wielokrotnie zwracali się z prośba : "Jesteś księdzem – rolnikiem, zrób coś dla polskich rolników". Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zorganizowaliśmy już trzy ogólnopolskie spotkania dla Rolników: 30.05.2005 r., 4.07.2005 r. i 5.09.2005 r.

Na każdym spotkaniu Rolnicy przedstawiali dramatyczną sytuację polskiej wsi i dążyli do skutecznego zaradzenia polskiej biedzie. Na ostatnim spotkaniu postanowiono powołać Stowarzyszenie Rolników skupiające wszystkie organizacje rolnicze w Polsce. Rolnicy szukają przyjaznej nazwy dla tego Stowarzyszenia i takiego statutu, w którym mogłyby się odnaleźć wszystkie wspólnoty rolnicze i działające wokół rolnictwa w Polsce. Propozycje prosimy przesyłać na adres:


Parafia Dobrego Pasterza
Ul. Polańska 95 , 43-450 Ustroń.

Serdecznie zapraszamy na następne spotkania do Ustronia- Polany w poniedziałek, 7 listopada 2005 r. ma godz. 17:00

Z modlitwą i błogosławieństwem
Ks. Prob. Alojzy Wencepel